Volksuniversiteit Veenendaal hanteert het Europees Referentie Kader (ERK) voor de talen. Daarmee wordt zo objectief mogelijk omschreven wat de diverse vaardigheidsniveaus zijn van degenen die een vreemde taal leren. Het ERK verschaft een gemeenschappelijke basis voor de lessen, de richtlijnen en de toetsing van de talenkennis in heel Europa.

Bij alle taalcursussen staan de startniveaus genoemd en het niveau waarmee een cursus wordt afgerond. Daardoor weet je precies waar je kunt instromen en wat je geleerd hebt aan het einde van de cursus. Je moet rekenen op minimaal 2 tot 3 uur huiswerk per week als je het aangegeven niveau wilt bereiken.

Hieronder staat omschreven:
1. De niveaus die van toepassing zijn binnen VU Veenendaal
2. De indeling en omschrijving van de diverse taalcursussen bij VU Veenendaal

1. TAALNIVEAUS

Niveau A1, beginnende taalgebruiker:
• Begrijpt en gebruikt alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften
• Kan zichzelf en anderen voorstellen en vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden
• Kan op eenvoudige wijze communiceren als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen

Niveau A2, beginnende taalgebruiker:
• Kan zinnen en veel voorkomende uitdrukkingen begrijpen over zaken van direct belang, zoals familie, winkelen, plaatselijke geografie en werk
• Kan communiceren in simpele en alledaagse situaties
• Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten beschrijven van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en de directe behoeften

Niveau B1, onafhankelijke taalgebruiker:
• Kan hoofdpunten begrijpen van standaard communicatie over vertrouwde veelvoorkomende onderwerpen
• Kan omgaan met de meeste situaties tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt
• Kan eenvoudige, samenhangende teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen in de persoonlijke belangstellingssfeer
• Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven over meningen en plannen

Niveau B2, onafhankelijke taalgebruiker:
• Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn of haar specialisatie
• Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is
• Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende onderwerpen
• Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven

2. INDELING EN OMSCHRIJVING TAALCURSUSSEN VU VEENENDAAL

De taal voor beginners
De beginnerscursussen zijn bedoeld voor mensen die geen of heel weinig les hebben gehad in de betreffende taal. Aan de hand van een tekst- en werkboek komen allerlei praktische situaties aan de orde. Hou er rekening mee dat je huiswerk krijgt. In deze cursussen wordt toegewerkt naar niveau A1 van het ERK.

De taal in het 2e jaar
Heb je al eerder een beginnerscursus gevolgd, of heb je ergens anders de basiskennis van de betreffende taal opgedaan, dan pas je in een 2e jaars cursus. Je startniveau is A1 en je eindniveau is A2 van het ERK.

De taal in de vervolgjaren
Je kunt een 3e, 4e of 5e jaars cursus volgen als je 2, 3 of 4 jaar les hebt gehad in de betreffende taal. Je startniveau is A2 van het ERK in een 3e jaars cursus en je eindniveau is B1. In een 4e jaars cursus is je startniveau B1 en werk je toe naar niveau B2. In het vijfde jaar werk je binnen niveau B2.

De taal in hoog tempo (intensief)
In deze intensieve taalcursussen wordt dezelfde stof behandeld als in een gewone cursus, maar in kortere tijd. Het tempo ligt daarom aanzienlijk hoger en vraagt van de cursist extra inzet. Je moet rekening houden met minimaal 3 uur huiswerk per week. Bij een cursus Intensief I wordt toegewerkt naar niveau A1 van het ERK. Bij een cursus intensief II wordt toegewerkt naar niveau A2 van het ERK.

De taal in gesprek
Om een conversatiecursus te volgen, moet je een goede basiskennis hebben van de betreffende taal, vergelijkbaar met niveau A2 tot B1. Je woordenschat is al redelijk groot en je kent de basisgrammatica. De lessen bestaan uit spreek- en luisteroefeningen, grammatica en je leert nieuwe woorden en uitdrukkingen.

De taal zakelijk
Succes op een buitenlandse markt staat of valt met de communicatievaardigheid in de betreffende vreemde taal, maar ook is de kennis van de manier van zaken doen onontbeerlijk. In deze zakelijke taalcursus werk je daaraan en ook aan je vaardigheid in spreken, luisteren en schrijven. Met deze kennis krijg je de kans de zakelijke relatie te optimaliseren. In de lessen komen grammatica, zinstructuur, woordenschat en taalgebruik aan de orde. Basiskennis van de taal op niveau A1 is noodzakelijk. Je werkt toe naar niveau A2.

De taal op reis
Je verblijf in het buitenland wordt nog aangenamer als je enige kennis van de taal hebt. Deze praktische cursussen zijn bedoeld als voorbereiding op je vakantie. Je leert enkele basisvaardigheden, zoals kennis maken, de weg vragen, boodschappen doen, eten bestellen en medische hulp.

De taal opfrissen
Heb je vroeger een taal geleerd en zou je die weer graag ophalen? Dan is een opfriscursus bijzonder geschikt. Je hebt hiervoor tijdens je middelbare schooltijd ongeveer 4-5 jaar les gehad op HAVO/VWO niveau, of je zit tussen A2 en B1 van het ERK. Na je middelbare schoollessen heb je er (bijna) niets meer mee gedaan. Er wordt aandacht besteed aan uitspraak, grammatica, luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid. Aan het einde van de cursus is niveau B1 opgefrist.